De Vrienden van Odigia
 

De Stichting ODIGIA heeft een kring van Vrienden die haar werk van harte steunen. Meer over de Vriendschap met Odigia leest u op deze pagina.

Wie zijn de Vrienden van Odigia?
Waarom zoudt u Vriend van Odigia worden?
Wat biedt Odigia haar Vrienden?
Wat zijn de vriendendonaties?

Meldt U aan als Vriend

 
 
 
 

Wie zijn de Vrienden van Odigia?

Dat zijn degenen, voor wie ikonen meer zijn dan een boeiende vorm van hoogwaardige kunst.
Dat zijn allen die geraakt worden door de schoonheid en inhoud van ikonen. Door hun zeggingskracht, die vorm kreeg dankzij de inspiratie en creativiteit van de (overtuigde) ikonenschilder.

Deze ontroering en fascinatie is niet gebonden aan een persoonlijke betrokkenheid bij de religie die de oorsprong van de ikonen is: het christendom in de nog pure orthodoxe vorm.

Want:

 • het is niet nodig boeddhist te zijn voor het bewonderen - het meer dan kunstzinnig beleven - van een prachtig beeld van Boeddha;
 • het is niet nodig Hindi te zijn voor het beleven van de mystieke beeldentaal van het Hindoeïsme;
 • het is niet nodig in Afrika of Azië geboren te zijn om de spanning en vaak esthetische perfectie te voelen van veel etnografische beeldende kunst.
Dus is het ook niet nodig belijdend (orthodox) christelijk te zijn om te genieten van ikonen: de pure vorm van 'religieuze' kunst die ook onze cultuur heeft bepaald.

Inderdaad is bij alle religieus geïnspireerde kunstvormen het alleen kunnen genieten van de esthetische waarde een miskenning van de oorsprong. Het hart moet evenveel open staan als het oog. Er hoort respect te zijn voor de overtuiging die de bron is van de creativiteit. Dit geldt voor alle kunst die boven nijverheid uitstijgt.

"Ik heb er geen verstand van" is daarbij eerder een voordeel dan een nadeel. Want 'verstand' betekent afstand. 'Kennis' betekent eerst een iconografische analyse en daarnaast (alsnog, is te hopen) een moment van ontroering. Al zijn er inderdaad onder de ikonenvrienden velen, die er ook 'verstand' van hebben (gekregen). Eigenlijk zijn het allemaal hartelijke mensen met een open hart en een glimlach - soms een traan - voor de ikonen.
Allen die voor die respectvolle ontroering open staan of zich open willen stellen,

dát zijn de Vrienden van Odigia.

Dankzij nu zo'n 50 jaar presentatie van ikonen, zijn er alleen in Nederland inmiddels al een paar honderdduizend 'lief'hebbers. Als u daar toe behoort - beginnend of gevorderd - dan hoort u ook bij Odigia. Om mee, meer mee te genieten. En meer mogelijk te maken.


Waarom zoudt U Vriend van Odigia worden (en blijven)?

Daar zijn goede redenen voor:


Wat biedt Odigia haar Vrienden?

Odigia geeft als blijk van vriendschap, erkentelijkheid en waardering voor wat u als donateur mogelijk maakt, graag iets terug.

Er is nog meer in ontwikkeling.


Wat zijn de Vrienden-donaties?

Voor Uw Vriendschap – die zeker ook van onze kant komt – vraagt de Stichting een bijdrage, een 'gift', die zelfs fiscaal aftrekbaar is. Waarmee de overheid toont dat zij uw steun aan de cultuur waardeert. Jaarlijkse donatie
U kunt Odigia als Vriend-Donateur steunen met een jaarlijkse donatie van ten minste € 35,- (voor 1 persoon [Nederland]) of ten minste € 50,- (voor 2 personen [Nederland] en 1 of 2 personen [buitenland]).

Omdat de portokosten voor zendingen buiten Nederland aanzienlijk hoger zijn (bv. 13 tot 24 euro voor het welkomstboek) is het niet mogelijk voor donateurs buiten Nederland € 35,- aan te houden.

Het is ook mogelijk om de Stichting Odigia te ondersteunen met een grotere éénmalige gift.

 • De 'Vriend voor het Leven, met een eenmalige gift vanaf € 500,-
  schenkt Odigia in principe 10 jaar vertrouwen en wordt drager van de 'Zilveren Vriendenkaart'.
 • De 'Begunstiger' met een eenmalige gift vanaf € 1.000,-
  is een Vriend met een groot hart en de mogelijkheid tot meer steun aan Odigia en wordt drager van de 'Gouden Vriendenkaart'.
 • De 'Stichter' met een eenmalige gift vanaf € 2.500,-
  maakt de opzet van het IKONYON mogelijk en wordt drager van de 'Platina Vriendenkaart'.
Vrienden-Donateurs en Vrienden voor het Leven maken het voortbestaan en de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting Odigia mogelijk.
Begunstigers maken de ontwikkeling van het wetenschappelijk Instituut mogelijk.
Stichters brengen het IKONYON en de toekomst dichterbij.

De Stichting Odigia-Instituut is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn alle giften aan de Stichting Odigia fiscaal aftrekbaar.
Als ANBI-stichting mag Odigia in 2013 deelnemen aan de overheidsactie
'Cultuur daar geef je om' en is de donatie/gift fiscaal aftrekbaar voor 125%.

Odigia overlegt graag met u over uw bereidheid tot financiële ondersteuning van haar werk en staat vanzelfsprekend open voor alle opbouwende suggesties.


Meldt u aan als Vriend

Sluit u zich aan bij al die andere ikonenvrienden van Odigia? Dan heet Odigia u van harte welkom!
U kunt zich eenvoudig aanmelden:

 • via de website, met behulp van het aanmeldingsformulier of
 • per brief, per telefoon of per e-mail

 •    Stichting ODIGIA, postbus 625, 2501 CP Den Haag / (+31) 070-3924000 / stichting@odigia.nl


  Aanmeldingsformulier
  voor inschrijving als 'Vriend-Donateur' of 'Vriend voor het Leven' van de Stichting ODIGIA Instituut

    Dhr   Mevr.   Dhr en Mevr.     **  
   naam/name  **  
   adres/address **  
   postcode/zipcode  **  
   woonplaats/place **  
   land/country **  
   telefoon/phone *  
   email *
  ** : verplichte velden    * : gewaardeerde velden

  treedt/treden toe tot de Vriendenkring van de Stichting ODIGIA Instituut als:

  kies één van de vijf mogelijkheden   NOTA BENE 1 *)
   VRIEND-DONATEUR  met een jaarlijkse bijdrage  tot opzegging, uiterlijk een
   maand vóór het einde van
   het lopende donatiejaar
    - voor 1 persoon [NL] €   vanaf € 35,-

    - voor 2 personen [NL]
    - voor 1 of 2 personen
       [buitenland]
  €   vanaf € 50,-
     NOTA BENE 2 *)
   VRIEND VOOR HET LEVEN    met een eenmalige gift van €   vanaf € 500,-
   BEGUNSTIGER   met een eenmalige gift van €   vanaf € 1.000,-
   STICHTER   met een eenmalige gift van €   vanaf € 2.500,-
   
  Begunstigers en Stichters zijn vanzelfsprekend Vriend voor het Leven

  *) NOTA BENE 1 : Vergeet niet in een van deze vijf velden het bedrag van uw bijdrage in te vullen!

  *) NOTA BENE 2 : Omdat de portokosten voor zendingen buiten Nederland aanzienlijk hoger zijn (bv. 13 tot 24 euro voor het welkomstboek) is het niet mogelijk voor donateurs buiten Nederland € 35,- aan te houden.


  Ik maak de eerste donatie vandaag over op IBAN-rekeningnummer NL18 RABO 0357 1859 35 t.n.v. Stichting ODIGIA Instituut onder vermelding van "donatie".
  Ik ontvang graag van de Stichting ODIGIA eerst een bevestiging van mijn toetreding als Vriend-donateur van de Stichting Odigia

  Ik verzoek ODIGIA mij - als Vriend voor het Leven, Begunstiger of Stichter - een bewijs van schenking te sturen voor fiscale aftrek

  Als welkomstgeschenk kies ik één van de volgende ikonenboeken (zie beneden)
  IKON - Inspired Art
  EIKON - Divine Beauty


      

  IKON - Inspired Art - Icons from the De Wijenburgh collection

  De boek-catalogus van de wereldtournee in 1980-1982 van de collectie van het toenmalige Ikonencentrum in Kasteel De Wijenburgh in Echteld.
  Dat het toentertijd een van de belangrijkste particuliere ikonencollecties in het 'Westen' was, staat buiten discussie.

  Het boek werd gedrukt in Recklinghausen bij Bongers Verlag in 5 kleuren boekdruk. Een prachtige kwaliteit reproducties.

  Het boek verscheen in 4 talen. Nederlands, Duits, Engels en Italiaans. Het is alleen nog verkrijgbaar in het Engels. Dat was de grootste oplage. De andere talen zijn al lang uitverkocht.

  Absoluut een prachtig ikonenboek.

    EIKON - Divine Beauty

   
  Dit boek was (ook) een catalogus van een reizende collectie. Het werd speciaal gemaakt voor een expositie in Manilla (geopend door Imelda Marcos 'of all people').

  De opdracht was toen om een 'coffee-table book' te maken. Daarom is het formaat 30 x 38 cm en heeft het geen harde omslag. In Nederland verscheen een speciale editie van 1.000 genummerde en gesigneerde exemplaren.

  Het boek bevat 63 grote reproducties van belangrijke ikonen, gedrukt in offset.